بدون شک شما شریک زیارت آنهایید...

شماره خبر : ۷۶ | | دسته بندی: اخبار

با همت و مشارکت شما خیرین عزیز قصد داریم در تابستان امسال ۶۰۰۰ نفر از نوجوانان منتخب مساجد را با هدف توانمندسازی و تربیت جهادی به اردو تربیتی مشهد مقدس اعزام کنیم.

🔸الحمدلله و با مشارکت شما عزیزان امروز ۷۰۰ نفر از نوجوانان به مشهد مقدس رهسپار شدند.

ان شاءالله گزارش های عملکرد این اردو ها به حضورتان تقدیم خواهد شد.

🔸بدون شک شما شریک زیارت آنهایید...