راه های ارتباطی

شماره خبر : ۳۳ | | دسته بندی: آدرس و شماره تماس

آدرس کانون؛

قم، خیابان شهدا(صفائیه) کوچه 28،چهارراه اول، پلاک 59،کدپستی 3715619346


🟧 شماره تماس ثابت: 

☎️02537143


☎️02537746857

☎️02537747835

☎️02537741672


🟧 شماره تماس همراه: 

⬇️ مدیریت؛ 

📲 09103175203

⬇️ واحد رسانه: 

📲 09103175204

⬇️ گروه های مردمی و جهادی: 

📲 09103175206

⬇️ عقیقه و قربانی؛

📲09101571932

⬇️فرزندان غدیر؛

📲09964449846