قربانی ماه ذی الحجه -استان جنوب کرمان

شماره خبر : ۷۷ | | دسته بندی: اخبار

کانون فرهنگی هنری ام المومنین حضرت خدیجه کبری (علیها السلام) و برنامه سمت خدا همچون سابق در ابتدای ماه قمری با کمک خیرین طرح قربانی و عقیقه را اجرا می کنند. در این طرح بسته های قربانی توسط کانون های مساجد استان های کشور به دست نیازمندان هر استان می رسد.

به گزارش روابط عمومی موسسه حضرت خدیجه علیها السلام مرحله سوم توزیع قربانی ماه ذی الحجه انجام شد

با مشارکت و عنایت خیرین گرامی تعداد 1403 بسته قربانی توسط کانون مساجد استان جنوب کرمان در ما ذی الحجه به نیازمندان تقدیم شد

خیرین گرامی برای انجام عقیقه کامل ( قربانی کوچک ) مبلغ 8 میلیون و عقیقه کامل ( قربانی بزرگ ) مبلغ 10 میلیون را به

شماره کارت

6063737010000493

بنام کانون حضرت خدیجه س/قربانی کامل

واریز نمایند و تصویر فیش واریزی، نام فرزند، نام پدر، شماره تلفن را به شماره ۰۹۱۰۱۵۷۱۹۳۲ از طریق ایتا ارسال کنند.