گزارش عملکرد طرح فرزندان غدیر در ماه شعبان

شماره خبر : ۶۴ |

به گزارش مدیر طرح فرزندان غدیر در ماه شعبان المعظم به 456 نفر وام فرزندآوری پرداخت گردید.


 جمع وام های پرداخت شده در این ماه به مبلغ 69/840/000/000 ریال میباشد که پس از ثبت نام و داشتن شرایط ابتدایی این نفرات به صندوق جهت دریافت وام معرفی می شوند.


🔹خیرین گرامی برای مشارکت در این طرح می توانید مبالغ دلخواه را به شماره کارت 5858837000064010 پرداخت نمایید و یا از طریق مراجعه به وبگاه (سایت) به آدرس https://khadije.ir/3 واریز بفرمایید.